Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 18 000 videos från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Det innebär att äldre video inte kommer att finnas tillgängligt under en period.

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 18 000 videos från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Det innebär att äldre video inte kommer att finnas tillgängligt under en period.

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2017/18:FiU48 20 juni 2018 En ny ordning för redovisningstillsyn
Debatt om förslag 2017/18:FiU30 20 juni 2018 Årsredovisning för staten 2017
Debatt om förslag 2017/18:FiU21 20 juni 2018 Vårändringsbudget för 2018
Debatt om förslag 2017/18:FiU20 20 juni 2018 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2017/18:FiU50 18 juni 2018 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Debatt om förslag 2017/18:FiU45 18 juni 2018 En ny lag om försäkringsdistribution
Debatt om förslag 2017/18:FiU24 14 juni 2018 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017
Debatt om förslag 2017/18:FiU40 13 juni 2018 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
Debatt om förslag 2017/18:FiU46 13 juni 2018 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017