Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:AU9 20 maj 2009 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m.
Debatt om förslag 2008/09:AU8 14 maj 2009 Försöksverksamhet med sfi-bonus
Debatt om förslag 2008/09:AU10 13 maj 2009 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Debatt om förslag 2008/09:SkU29 6 maj 2009 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister
Debatt om förslag 2008/09:SkU22 26 mars 2009 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring
Debatt om förslag 2008/09:SkU28 25 mars 2009 Personnummer och samordningsnummer
Debatt om förslag 2008/09:SkU24 25 mars 2009 Allmänna motioner om mervärdesskatt