Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:UbU19 10 juni 2009 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
Debatt om förslag 2008/09:UbU13 10 juni 2009 Offentliga bidrag på lika villkor
Debatt om förslag 2008/09:UbU18 20 maj 2009 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Debatt om förslag 2008/09:UbU14 20 maj 2009 bet 2008/09 UbU14
Debatt om förslag 2008/09:SkU29 6 maj 2009 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister
Debatt om förslag 2008/09:UbU11 22 april 2009 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Debatt om förslag 2008/09:UbU17 22 april 2009 Grundskolan