Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 19 maj 2009 Finanspolitiska rådets rapport
Öppen utfrågning 7 maj 2009 Den ekonomiska utvecklingen
Öppen utfrågning 12 mars 2009 Kommunal ekonomi
Öppen utfrågning 13 november 2008 Den aktuella penningpolitiken 2009-2011
Öppen utfrågning 30 september 2008 Tullfrågor
Öppen utfrågning 22 maj 2008 Finanspolitiska rådets rapport
Öppen utfrågning 26 februari 2008 Den aktuella penningpolitiken
Öppen utfrågning 31 januari 2008 Sms-lån och överskuldsättning
Öppen utfrågning 6 december 2007 EU:s budgetöversyn
Öppen utfrågning 28 mars 2006 Ny skuldsaneringslag
Öppen utfrågning 23 februari 2006 Den aktuella penningpolitiken februari 2006