Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:NU26 15 juni 2009 Vissa elmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:NU25 15 juni 2009 Riktlinjer för energipolitiken
Debatt om förslag 2008/09:SoU25 11 juni 2009 Handel med vissa receptfria läkemedel
Debatt om förslag 2008/09:SoU22 18 maj 2009 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m.
Debatt om förslag 2008/09:CU33 14 maj 2009 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.
Debatt om förslag 2008/09:CU32 14 maj 2009 Bostadsförsörjningsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:SoU19 13 maj 2009 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående