Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:UbU19 10 juni 2009 Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid
Debatt om förslag 2008/09:UbU13 10 juni 2009 Offentliga bidrag på lika villkor
Debatt om förslag 2008/09:UbU18 20 maj 2009 Forskarutbildning med profilering och kvalitet
Debatt om förslag 2008/09:UbU14 20 maj 2009 bet 2008/09 UbU14
Debatt om förslag 2008/09:CU33 14 maj 2009 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.
Debatt om förslag 2008/09:CU32 14 maj 2009 Bostadsförsörjningsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:SkU29 6 maj 2009 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister
Debatt om förslag 2008/09:CU34 29 april 2009 Konsumentfrågor