Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2014/15:FöU11 15 juni 2015 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
Debatt om förslag 2014/15:FöU7 11 mars 2015 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2014/15:FöU4 4 mars 2015 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
Debatt om förslag 2014/15:FöU6 12 februari 2015 Samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2014/15:FöU1 16 december 2014 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2006/07:FöU10 13 juni 2007 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Debatt om förslag 2006/07:FöU4 22 mars 2007 Krishantering och skydd mot olyckor
Debatt om förslag 2006/07:FöU1 11 december 2006 Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007
Paginering