Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2014/15:FöU11 15 juni 2015 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
Debatt om förslag 2014/15:FöU7 11 mars 2015 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2014/15:FöU4 4 mars 2015 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
Debatt om förslag 2014/15:FöU6 12 februari 2015 Samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2014/15:FöU1 16 december 2014 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2007/08:FöU15 18 juni 2008 Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)
Debatt om förslag 2007/08:FöU14 17 juni 2008 Lag om signalspaning m.m.
Debatt om förslag 2007/08:FöU13 15 maj 2008 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens organisation m.m.
Paginering