Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Debatt om förslag 2018/19:SkU25 18 juni 2019 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Stillbild från Debatt om förslag: Redovisning av skatteutgifter 2019
Debatt om förslag 2018/19:SkU23 12 juni 2019 Redovisning av skatteutgifter 2019
Stillbild från Debatt om förslag: Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Debatt om förslag 2018/19:SkU21 28 maj 2019 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Stillbild från Debatt om förslag: Höjt tak för RUT-avdrag
Debatt om förslag 2018/19:SkU20 28 maj 2019 Höjt tak för RUT-avdrag
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa inkomstskatteändringar
Debatt om förslag 2018/19:SkU19 28 maj 2019 Vissa inkomstskatteändringar
Stillbild från Debatt om förslag: Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Debatt om förslag 2018/19:SkU18 15 maj 2019 Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Stillbild från Debatt om förslag: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
Debatt om förslag 2018/19:SkU17 8 maj 2019 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
Stillbild från Debatt om förslag: Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
Debatt om förslag 2018/19:SkU16 8 maj 2019 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2018/19:FöU8 10 april 2019 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Stillbild från Debatt om förslag: Civilt försvar och krisberedskap
Debatt om förslag 2018/19:FöU7 10 april 2019 Civilt försvar och krisberedskap