Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet sammanträde 19 augusti 2020 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2019/20:FiU20 16 juni 2020 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2019/20:FiU39 23 april 2020 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet