Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:FöU12 26 maj 2016 Elsäkerhet
Debatt om förslag 2015/16:UbU21 25 maj 2016 Ytterligare undervisningstid i matematik
Debatt om förslag 2015/16:UbU19 25 maj 2016 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
Debatt om förslag 2015/16:FöU15 19 maj 2016 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Debatt om förslag 2015/16:FöU14 19 maj 2016 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Öppen utfrågning 17 maj 2016 Öppen utfrågning om lärarbrist i skolan
Debatt om förslag 2015/16:UbU14 11 maj 2016 Skolväsendet