Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:UbU16 24 maj 2012 Studiestöd
Debatt om förslag 2011/12:UbU15 24 maj 2012 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU14 10 maj 2012 Grundskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU13 10 maj 2012 Förskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU18 19 april 2012 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor
Debatt om förslag 2011/12:UbU17 19 april 2012 Högskolan
Debatt om förslag 2011/12:SkU14 12 april 2012 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2011/12:SkU10 12 april 2012 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Debatt om förslag 2011/12:UbU12 28 mars 2012 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Debatt om förslag 2011/12:SkU16 28 mars 2012 Allmänna motioner om punktskatter
Debatt om förslag 2011/12:SkU13 28 mars 2012 Allmänna motioner om inkomstskatter
Paginering