Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:TU19 14 juni 2019 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
Debatt om förslag 2018/19:TU18 14 juni 2019 Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur
Debatt om förslag 2018/19:TU17 14 juni 2019 Järnvägsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:TU16 5 juni 2019 Väg- och fordonsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:TU14 5 juni 2019 Sjöfartsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:TU15 28 maj 2019 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:TU13 16 maj 2019 Kollektivtrafik
Debatt om förslag 2018/19:TU11 11 april 2019 Yrkestrafik och taxi
Debatt om förslag 2018/19:TU5 4 april 2019 Infrastrukturfrågor
Debatt om förslag 2018/19:TU7 28 mars 2019 Trafiksäkerhet
Debatt om förslag 2018/19:TU4 27 februari 2019 It- och postfrågor