Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UbU3 14 november 2019 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
Debatt om förslag 2019/20:KrU4 14 november 2019 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:FiU15 14 november 2019 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Debatt om förslag 2019/20:JuU5 13 november 2019 Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
Debatt om förslag 2019/20:JuU4 13 november 2019 Straffet för mord
Debatt om förslag 2019/20:SkU6 13 november 2019 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Debatt om förslag 2019/20:FiU14 13 november 2019 En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Debatt om förslag 2019/20:FiU12 13 november 2019 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Debatt om förslag 2019/20:NU7 23 oktober 2019 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Debatt om förslag 2019/20:NU6 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet