Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UFöU2 13 december 2019 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2019/20:UU4 13 december 2019 Arbetet i frågor som rör Kina
Debatt om förslag 2019/20:SfU3 13 december 2019 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2019/20:SfU2 13 december 2019 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2019/20:AU1 13 december 2019 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2019/20:NU2 12 december 2019 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2019/20:MJU2 12 december 2019 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Beslut 2019/20:NU3 12 december 2019 Beslut
Beslut 2019/20:FöU1 12 december 2019 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:TU1 12 december 2019 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Debatt om förslag 2019/20:NU3 11 december 2019 Utgiftsområde 21 Energi
Beslut 2019/20:UU2 11 december 2019 Beslut