Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2019/20:KrU3 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:SfU9 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:UU3 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:KU3 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:JuU8 20 november 2019 Beslut
Beslut 2019/20:FiU18 20 november 2019 Beslut
Interpellationsdebatt 2019/20:100 av Carl-Oskar Bohlin (M) 19 november 2019 Avmattat bostadsbyggande
Interpellationsdebatt 2019/20:97 av Fredrik Schulte (M) 19 november 2019 Effekter av sänkt marginalskatt
Interpellationsdebatt 2019/20:95 av Boriana Åberg (M) 19 november 2019 Integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur
Interpellationsdebatt 2019/20:94 av Helena Bouveng (M) 19 november 2019 Regeringens styråra
Interpellationsdebatt 2019/20:78 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 19 november 2019 Avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft
Interpellationsdebatt 2019/20:73 av Lars Beckman (M) 19 november 2019 Närhet till samhällsservice