Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU4 15 januari 2020 Statliga företag
Debatt om förslag 2019/20:NU1 16 december 2019 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2019/20:NU2 12 december 2019 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2019/20:NU3 11 december 2019 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2019/20:NU7 23 oktober 2019 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Debatt om förslag 2019/20:NU6 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
Debatt om förslag 2019/20:NU5 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
Debatt om förslag 2018/19:NU14 4 juni 2019 Energipolitik
Debatt om förslag 2018/19:NU13 4 juni 2019 Handelspolitik
Debatt om förslag 2018/19:NU12 8 maj 2019 Elmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:NU11 8 maj 2019 Mineralpolitik
Debatt om förslag 2018/19:NU9 3 april 2019 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB