Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU4 15 januari 2020 Statliga företag
Debatt om förslag 2019/20:UbU8 15 januari 2020 Förskolan
Debatt om förslag 2019/20:CU6 15 januari 2020 Större komplementbostadshus
Partiledardebatt 15 januari 2020 Partiledardebatt
Partiledardebatt 15 januari 2020 Partiledardebatt - teckenspråkstolkad
Partiledardebatt 15 januari 2020 Debate between party leaders
Debatt om förslag 2019/20:SoU1 18 december 2019 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2019/20:UbU2 18 december 2019 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2019/20:FiU5 18 december 2019 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2019/20:FiU3 18 december 2019 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2019/20:FiU2 18 december 2019 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:AU2 17 december 2019 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv