Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2019/20:FiU3 18 december 2019 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2019/20:FiU2 18 december 2019 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:FiU29 28 november 2019 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Debatt om förslag 2019/20:FiU6 28 november 2019 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
Debatt om förslag 2019/20:FiU11 27 november 2019 Höständringsbudget för 2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU1 27 november 2019 Statens budget 2020 Rambeslutet
Debatt om förslag 2019/20:FiU18 20 november 2019 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Debatt om förslag 2019/20:FiU15 14 november 2019 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Debatt om förslag 2019/20:FiU14 13 november 2019 En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Debatt om förslag 2019/20:FiU12 13 november 2019 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Debatt om förslag 2019/20:FiU8 23 oktober 2019 Statistik över hushållens tillgångar och skulder
Debatt om förslag 2018/19:FiU42 18 juni 2019 Stärkta åtgärder mot penningtvätt