Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2019/20:FiU20 16 juni 2020 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2019/20:UbU22 3 juni 2020 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Debatt om förslag 2019/20:UbU20 3 juni 2020 Vitbok om artificiell intelligens