Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU37 22 juni 2016 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU41 21 juni 2016 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU28 21 juni 2016 Årsredovisning för staten 2015
Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2016
Debatt om förslag 2015/16:FiU21 21 juni 2016 Vårändringsbudget för 2016
Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2015/16:FiU20 21 juni 2016 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Stillbild från Debatt om förslag: Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2015/16:FiU39 15 juni 2016 Offentlig upphandling
Stillbild från Debatt om förslag: Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
Debatt om förslag 2015/16:FiU36 8 juni 2016 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013-2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU24 8 juni 2016 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013-2015
Stillbild från Debatt om förslag: Förstärkt insättningsgaranti
Debatt om förslag 2015/16:FiU34 26 maj 2016 Förstärkt insättningsgaranti
Stillbild från Debatt om förslag: Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
Debatt om förslag 2015/16:FiU32 25 maj 2016 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
Stillbild från Debatt om förslag: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Debatt om förslag 2015/16:FiU35 11 maj 2016 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Stillbild från Debatt om förslag: Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
Debatt om förslag 2015/16:FiU33 27 april 2016 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret