Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 22 000 videoklipp från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Arbetet kan innebära att äldre video inte finns tillgängligt under perioder. Vid problem med en video, testa att ladda om sidan.

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 22 000 videoklipp från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Arbetet kan innebära att äldre video inte finns tillgängligt under perioder. Vid problem med en video, testa att ladda om sidan.

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Statens roll på betalningsmarknaden
Debatt om förslag 2018/19:FiU44 18 juni 2019 Statens roll på betalningsmarknaden
Stillbild från Debatt om förslag: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Debatt om förslag 2018/19:FiU43 18 juni 2019 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
Stillbild från Debatt om förslag: Stärkta åtgärder mot penningtvätt
Debatt om förslag 2018/19:FiU42 18 juni 2019 Stärkta åtgärder mot penningtvätt
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU30 18 juni 2019 Årsredovisning för staten 2018
Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2019
Debatt om förslag 2018/19:FiU21 18 juni 2019 Vårändringsbudget för 2019
Stillbild från Debatt om förslag: Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Debatt om förslag 2018/19:FiU19 18 juni 2019 Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU24 13 juni 2019 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
Stillbild från Debatt om förslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Debatt om förslag 2018/19:FiU40 28 maj 2019 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Stillbild från Debatt om förslag: Vissa betaltjänstfrågor
Debatt om förslag 2018/19:FiU38 28 maj 2019 Vissa betaltjänstfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens årsredovisning för 2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU27 7 maj 2019 Riksrevisionens årsredovisning för 2018