Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Höständringsbudget för 2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU11 27 november 2019 Höständringsbudget för 2019
Stillbild från Debatt om förslag: Statens budget 2020 Rambeslutet
Debatt om förslag 2019/20:FiU1 27 november 2019 Statens budget 2020 Rambeslutet
Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Debatt om förslag 2019/20:FiU18 20 november 2019 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Stillbild från Debatt om förslag: Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Debatt om förslag 2019/20:FiU15 14 november 2019 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Stillbild från Debatt om förslag: Köp på saklig grund
Debatt om förslag 2019/20:FiU17 13 november 2019 Köp på saklig grund
Stillbild från Debatt om förslag: En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Debatt om förslag 2019/20:FiU14 13 november 2019 En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Stillbild från Debatt om förslag: En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Debatt om förslag 2019/20:FiU12 13 november 2019 En ny reglering för tjänstepensionsföretag
Stillbild från Debatt om förslag: Statistik på upphandlingsområdet
Debatt om förslag 2019/20:FiU16 23 oktober 2019 Statistik på upphandlingsområdet
Stillbild från Debatt om förslag: Statistik över hushållens tillgångar och skulder
Debatt om förslag 2019/20:FiU8 23 oktober 2019 Statistik över hushållens tillgångar och skulder
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisorernas årliga rapport 2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU9 16 oktober 2019 Riksrevisorernas årliga rapport 2019