Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
Debatt om förslag 2018/19:FiU6 6 februari 2019 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2018/19:FiU5 21 december 2018 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Debatt om förslag 2018/19:FiU4 21 december 2018 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2018/19:FiU3 21 december 2018 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2018/19:FiU2 21 december 2018 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Stillbild från Debatt om förslag: Statens budget 2019 Rambeslutet
Debatt om förslag 2018/19:FiU1 12 december 2018 Statens budget 2019 Rambeslutet
Stillbild från Debatt om förslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Debatt om förslag 2018/19:FiU18 28 november 2018 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Stillbild från Debatt om förslag: Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna
Debatt om förslag 2018/19:FiU14 28 november 2018 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna
Stillbild från Debatt om förslag: Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
Debatt om förslag 2018/19:FiU16 21 november 2018 Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken
Debatt om förslag 2018/19:FiU13 21 november 2018 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken