Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Debatt om förslag 2021/22:FiU41 22 juni 2022 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2021
Debatt om förslag 2021/22:FiU30 15 juni 2022 Årsredovisning för staten 2021
Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2021/22:FiU20 15 juni 2022 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina
Debatt om förslag 2021/22:FiU21 15 juni 2022 Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021
Debatt om förslag 2021/22:FiU42 9 juni 2022 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021
Stillbild från Debatt om förslag: Idéburen välfärd
Debatt om förslag 2021/22:FiU28 2 juni 2022 Idéburen välfärd
Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete
Debatt om förslag 2021/22:FiU43 2 juni 2022 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete