Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 22 000 videoklipp från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Arbetet kan innebära att äldre video inte finns tillgängligt under perioder. Vid problem med en video, testa att ladda om sidan.

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 22 000 videoklipp från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Arbetet kan innebära att äldre video inte finns tillgängligt under perioder. Vid problem med en video, testa att ladda om sidan.

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU37 22 juni 2016 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
Stillbild från Debatt om förslag: Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU41 21 juni 2016 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015
Stillbild från Debatt om förslag: Årsredovisning för staten 2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU28 21 juni 2016 Årsredovisning för staten 2015
Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2016
Debatt om förslag 2015/16:FiU21 21 juni 2016 Vårändringsbudget för 2016
Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2015/16:FiU20 21 juni 2016 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Stillbild från Debatt om förslag: Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Debatt om förslag 2015/16:MJU21 20 juni 2016 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Stillbild från Debatt om förslag: Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m.
Debatt om förslag 2015/16:MJU20 20 juni 2016 Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Avfallshierarkin
Debatt om förslag 2015/16:MJU22 16 juni 2016 Avfallshierarkin
Stillbild från Debatt om förslag: Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.
Debatt om förslag 2015/16:MJU18 16 juni 2016 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2015/16:FiU39 15 juni 2016 Offentlig upphandling