Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 23 000 videoklipp från 2001 och framåt. 

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Debatt om förslag 2019/20:SfU13 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Stillbild från Debatt om förslag: Några frågor om straff för marknadsmissbruk
Debatt om förslag 2019/20:FiU31 29 januari 2020 Några frågor om straff för marknadsmissbruk
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2019/20:FiU5 18 december 2019 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Debatt om förslag 2019/20:FiU4 18 december 2019 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2019/20:FiU3 18 december 2019 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:FiU2 18 december 2019 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2019/20:SfU4 17 december 2019 Utgiftsområde 8 Migration
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2019/20:SfU1 17 december 2019 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2019/20:SfU3 13 december 2019 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn