Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2015/16:UbU21 25 maj 2016 Ytterligare undervisningstid i matematik
Debatt om förslag 2015/16:UbU19 25 maj 2016 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
Öppen utfrågning 17 maj 2016 Öppen utfrågning om lärarbrist i skolan
Debatt om förslag 2015/16:UbU14 11 maj 2016 Skolväsendet
Debatt om förslag 2015/16:UbU15 27 april 2016 Högskolan
Debatt om förslag 2015/16:UbU17 7 april 2016 Forskning
Debatt om förslag 2015/16:UbU16 7 april 2016 Vuxenutbildning
Paginering