Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2015/16:CU23 16 juni 2016 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Debatt om förslag 2015/16:CU21 18 maj 2016 Revisorer och revision
Debatt om förslag 2015/16:CU15 7 april 2016 Fastighetsrätt
Debatt om förslag 2015/16:CU13 7 april 2016 Hushållningen med mark- och vattenområden
Debatt om förslag 2015/16:CU14 23 mars 2016 Hyresrätt m.m.
Debatt om förslag 2015/16:CU10 27 januari 2016 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Debatt om förslag 2015/16:CU11 27 januari 2016 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
Debatt om förslag 2015/16:CU9 3 december 2015 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer