Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Aktuell debatt 26 april 2007 Aktuell debatt om integrationspolitiken
Inledning (EJ kammaren) 26 april 2007 inledning
Aktuell debatt 28 februari 2007 Aktuell debatt
Allmän debattimme 24 januari 2007 Allmän debattimme
Presskonferens 28 november 2006 Utvärdering av penningpolitiken 1995-2005
Aktuell debatt 22 november 2006 Aktuell debatt om klimatpolitiken
Presskonferens 19 september 2006 Presskonferens om regeringsbildning.
Aktuell debatt 14 februari 2002 Aktuell debatt
Aktuell debatt 20 november 2001 Aktuell debatt