Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2006/07:SfU12 14 juni 2007 Bidragsbrottslag
Debatt om förslag 2006/07:SoU14 14 juni 2007 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
Debatt om förslag 2006/07:SkU19 14 juni 2007 Införande av trängselskatt i Stockholm
Debatt om förslag 2006/07:FiU24 14 juni 2007 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Debatt om förslag 2006/07:FiU27 14 juni 2007 Utvärdering av penningpolitiken
Debatt om förslag 2006/07:FöU10 13 juni 2007 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Debatt om förslag 2006/07:MJU17 8 juni 2007 Ett utvidgat miljöansvar
Debatt om förslag 2006/07:TU16 8 juni 2007 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.
Debatt om förslag 2006/07:UU3 7 juni 2007 Norden
Debatt om förslag 2006/07:UbU17 7 juni 2007 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Debatt om förslag 2006/07:SkU22 7 juni 2007 Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling)