Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SoU18 9 juni 2020 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
Debatt om förslag 2019/20:SoU17 9 juni 2020 Förbättrade möjligheter till bilstöd
Debatt om förslag 2019/20:SoU9 4 juni 2020 Socialtjänst- och barnfrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU24 2 juni 2020 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser
Debatt om förslag 2019/20:SfU23 27 maj 2020 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag
Debatt om förslag 2019/20:SoU11 26 maj 2020 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.
Debatt om förslag 2019/20:SoU15 14 maj 2020 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården
Debatt om förslag 2019/20:SoU8 29 april 2020 Stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt om förslag 2019/20:SoU21 16 april 2020 Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder