Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2008/09:SfU8 17 april 2009 Migration och asylpolitik
Debatt om förslag 2008/09:SfU9 19 mars 2009 Redogörelse om sänkta socialavgifter
Debatt om förslag 2008/09:SfU1 17 december 2008 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Debatt om förslag 2008/09:SfU6 1 december 2008 Vissa socialförsäkringsfrågor
Debatt om förslag 2008/09:SfU5 1 december 2008 Sänkta socialavgifter m.m.
Debatt om förslag 2008/09:SfU2 27 november 2008 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2008/09:SfU3 12 november 2008 Nya regler för arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2008/09:SfU4 30 oktober 2008 bet 2008/09 SfU4
Debatt om förslag 2001/02:SFU3 31 oktober 2001 Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.