Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:540 av Daniel Riazat (V) 27 juni 2017 Elevföreträdares synliggörande i skollagen
Interpellationsdebatt 2016/17:508 av Erik Ottoson (M) 27 juni 2017 Digitaliseringsrådet
Interpellationsdebatt 2016/17:541 av Daniel Riazat (V) 27 juni 2017 Elevers individuella inflytande
Interpellationsdebatt 2016/17:539 av Daniel Riazat (V) 27 juni 2017 Avgiftsfri skola för alla
Interpellationsdebatt 2016/17:562 av Jenny Petersson (M) 27 juni 2017 Hepatit C och strategin mot hiv
Interpellationsdebatt 2016/17:573 av Erik Ottoson (M) 27 juni 2017 Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken
Interpellationsdebatt 2016/17:569 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 27 juni 2017 Statliga färjor till Gotland
Interpellationsdebatt 2016/17:565 av Ewa Thalén Finné (M) 27 juni 2017 Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten
Interpellationsdebatt 2016/17:559 av Jenny Petersson (M) 27 juni 2017 Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt
Interpellationsdebatt 2016/17:570 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 27 juni 2017 Gotländsk elförbindelse
Interpellationsdebatt 2016/17:561 av Erik Andersson (M) 27 juni 2017 Ett ökat antal arbetslösa
Interpellationsdebatt 2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M) 27 juni 2017 Införande av ett alterneringsår