Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2005/06:412 av Wikström, Cecilia (fp) 8 juni 2006 Universitetsforskningens oberoende
Interpellationsdebatt 2005/06:471 av Qarlsson, Annika (c) 7 juni 2006 Riksintag på turistledarprogrammet i Dals Ed
Interpellationsdebatt 2005/06:398 av Nilsson, Ulf (fp) 7 juni 2006 Språkval inom samhällsvetenskapsprogrammet
Interpellationsdebatt 2005/06:384 av Narti, Ana Maria (fp) 7 juni 2006 Konfessionella friskolor
Interpellationsdebatt 2005/06:469 av Andreasson, Martin (fp) 7 juni 2006 Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation
Interpellationsdebatt 2005/06:450 av Israelsson, Margareta (s) 7 juni 2006 Vaccination mot pneumokocker
Interpellationsdebatt 2005/06:443 av Aronson, Marita (fp) 7 juni 2006 Föräldrastöd
Interpellationsdebatt 2005/06:436 av Hellquist, Solveig (fp) 7 juni 2006 Anmälningsskyldigheten och barn som far illa
Interpellationsdebatt 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd) 7 juni 2006 Vård av gravida missbrukare
Interpellationsdebatt 2005/06:431 av Romanus, Gabriel (fp) 7 juni 2006 Illegal alkoholhantering
Interpellationsdebatt 2005/06:402 av Andersson, Yvonne (kd) 7 juni 2006 Utbredningen av osteoporos
Interpellationsdebatt 2005/06:465 av Ruwaida, Yvonne (mp) 7 juni 2006 Motverkande av islamofobi i polisarbetet