Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:165 av Niklas Wykman (M) 19 december 2019 Långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete
Interpellationsdebatt 2019/20:156 av Tobias Andersson (SD) 19 december 2019 En differentierad alkoholskatt
Interpellationsdebatt 2019/20:180 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) 19 december 2019 Kryphål för att få permanent uppehållstillstånd
Interpellationsdebatt 2019/20:175 av Boriana Åberg (M) 19 december 2019 Det ökade antalet barn- och ungdomsrån
Interpellationsdebatt 2019/20:169 av Martina Johansson (C) 19 december 2019 Snabbare bodelningsprocesser
Interpellationsdebatt 2019/20:182 av Jan Ericson (M) 10 december 2019 Kommunsektorns ekonomiska problem
Interpellationsdebatt 2019/20:135 av Karin Rågsjö (V) 10 december 2019 Sjukvårdens ekonomi
Interpellationsdebatt 2019/20:128 av Ulla Andersson (V) 10 december 2019 Nedskärningar i sjukvården
Interpellationsdebatt 2019/20:124 av Karin Rågsjö (V) 10 december 2019 Särskilda köer till svensk sjukvård
Interpellationsdebatt 2019/20:160 av Gudrun Brunegård (KD) 9 december 2019 Religiös propaganda som läromedel
Interpellationsdebatt 2019/20:148 av Ann-Sofie Alm (M) 6 december 2019 Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin
Interpellationsdebatt 2019/20:139 av Elin Segerlind (V) 6 december 2019 Utfasning av burar inom äggindustrin