Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2008/09:588 av Levi, Lennart (c) 3 september 2009 Extern utredning av framtida välfärdsstatistik
Interpellationsdebatt 2008/09:587 av Pertoft, Mats (mp) 3 september 2009 Dubbelgranskning av nationella prov med anledning av ökad betygsinflation
Interpellationsdebatt 2008/09:572 av Malmström, Louise (s) 3 september 2009 Kunskapsbegreppet och hur man bäst främjar kunskapsutvecklingen i skolan
Interpellationsdebatt 2008/09:591 av Lindholm, Jan (mp) 3 september 2009 Hot mot tilltron till rättsstaten Sverige
Interpellationsdebatt 2008/09:586 av Ceballos, Bodil (mp) 3 september 2009 Utvecklingen i Iran
Interpellationsdebatt 2008/09:569 av Green, Monica (s) 3 september 2009 Israelisk bosättningspolitik
Interpellationsdebatt 2008/09:580 av Ceballos, Bodil (mp) 20 augusti 2009 Avvisningar av kristna till Irak
Interpellationsdebatt 2008/09:578 av Björck, Patrik (s) 20 augusti 2009 Arbetsmarknadspolitiken
Interpellationsdebatt 2008/09:570 av Malmström, Louise (s) 20 augusti 2009 Ökade möjligheter för lågutbildade att ta sig ur arbetslöshet genom studier
Interpellationsdebatt 2008/09:576 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Polisutbildning
Interpellationsdebatt 2008/09:575 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Preskription
Interpellationsdebatt 2008/09:574 av Bodström, Thomas (s) 20 augusti 2009 Lagring av trafikdata