Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2008/09:505 av Bäckman, Roland (s) 1 juni 2009 Åtgärder mot ökande brottslighet i Gävleborgs län
Interpellationsdebatt 2008/09:494 av Enochson, Annelie (kd) 1 juni 2009 Handläggningen av ärenden med bortförda barn
Interpellationsdebatt 2008/09:489 av Johansson, Jan Emanuel (s) 1 juni 2009 Våldet i Sri Lanka
Interpellationsdebatt 2008/09:559 av Jeppsson, Peter (s) 26 maj 2009 Strategi för försvarsindustrin
Interpellationsdebatt 2008/09:545 av Karlsson, Anders (s) 26 maj 2009 Kontraktsförbandens tillgänglighet
Interpellationsdebatt 2008/09:535 av Jansson, Eva-Lena (s) 26 maj 2009 Beredningsunderlaget för FRA-lagen
Interpellationsdebatt 2008/09:519 av Lundh, Fredrik (s) 26 maj 2009 Inflytande över försvaret
Interpellationsdebatt 2008/09:508 av Lilja, Lars (s) 26 maj 2009 Dopningslaboratoriets framtid
Interpellationsdebatt 2008/09:556 av Damberg, Mikael (s) 26 maj 2009 Lika ekonomiska bidrag till friskolor och kommunala skolor
Interpellationsdebatt 2008/09:554 av Selin Lindgren, Eva (c) 26 maj 2009 Kritiskt tänkande, medkännande och kreativitet i grundskolan
Interpellationsdebatt 2008/09:522 av Kakabaveh, Amineh (v) 26 maj 2009 Lagstiftning om skolkuratorer
Interpellationsdebatt 2008/09:518 av Olsson, LiseLotte (v) 26 maj 2009 Fritidsledarutbildningen