Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SoU7 19 februari 2020 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU5 19 februari 2020 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU4 13 februari 2020 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU1 18 december 2019 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2019/20:SoU3 15 oktober 2019 Personlig assistans för hjälp med andning
Debatt om förslag 2018/19:SoU18 28 maj 2019 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
Debatt om förslag 2018/19:SoU8 16 maj 2019 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2018/19:SoU11 2 maj 2019 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2018/19:SoU10 2 maj 2019 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2018/19:SoU15 25 april 2019 Frågor om psykisk ohälsa
Debatt om förslag 2018/19:SoU9 24 april 2019 Socialtjänst- och barnfrågor