Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2000/01:443 av Brus, Sven (kd) 28 maj 2001 äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2000/01:442 av von Sydow, Tullia (s) 28 maj 2001 de äldre kroniskt sjukas situation
Interpellationsdebatt 2000/01:424 av Fleetwood, Elisabeth (m) 28 maj 2001 tinnitus
Interpellationsdebatt 2000/01:423 av Johansson, Morgan (s) 28 maj 2001 narkotikafrågan
Interpellationsdebatt 2000/01:406 av Hägg, Carina (s) 28 maj 2001 kvinnobrist i vårdbolags styrelse
Interpellationsdebatt 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd) 15 maj 2001 Bostadsdelegationens verksamhet
Interpellationsdebatt 2000/01:446 av Lilliehöök, Anna (m) 15 maj 2001 poliser i civil krishantering
Interpellationsdebatt 2000/01:440 av Magnusson, Cecilia (m) 15 maj 2001 polisens utrustning
Interpellationsdebatt 2000/01:410 av Ryttar, Bengt-Ola (s) 15 maj 2001 rätten att demonstrera
Interpellationsdebatt 2000/01:361 av L Bjälkebring, Charlotta (v) 14 maj 2001 policy för spelfrågor
Interpellationsdebatt 2000/01:329 av Nordlund, Harald (fp) 14 maj 2001 koldioxidskatten på miljövänliga drivmedel
Interpellationsdebatt 2000/01:452 av Gerdin, Viviann (c) 14 maj 2001 översvämningar