Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UU6 22 januari 2020 Sveriges feministiska utrikespolitik
Debatt om förslag 2019/20:JuU13 22 januari 2020 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Debatt om förslag 2019/20:KU2 22 januari 2020 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
Debatt om förslag 2019/20:KU5 22 januari 2020 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2019/20:KU11 22 januari 2020 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Interpellationsdebatt 2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD) 21 januari 2020 Erkännande av färöiska körkort i Sverige
Interpellationsdebatt 2019/20:243 av Acko Ankarberg Johansson (KD) 21 januari 2020 Nedläggning av den nationella hjälplinjen
Interpellationsdebatt 2019/20:192 av Martina Johansson (C) 21 januari 2020 Olagliga adoptioner från Chile
Interpellationsdebatt 2019/20:218 av Désirée Pethrus (KD) 17 januari 2020 Insatser mot hedersvåldet
Interpellationsdebatt 2019/20:244 av Larry Söder (KD) 17 januari 2020 Fler reformer för att öka andelen ägt boende