Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2019/20:KU25 8 september 2020 Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser
Debatt om förslag 2019/20:KU19 10 juni 2020 Indelning i utgiftsområden
Debatt om förslag 2019/20:KU18 10 juni 2020 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2019, m.m.
Debatt om förslag 2019/20:KU23 10 juni 2020 Riksrevisionens rapport om valförfarandet
Debatt om förslag 2019/20:KU22 13 maj 2020 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder
Debatt om förslag 2019/20:KU17 13 maj 2020 Riksrevisionens årsredovisning för 2019
Debatt om förslag 2019/20:KU13 13 maj 2020 Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet