Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2020/21:JuU37 22 juni 2021 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott
Debatt om förslag 2020/21:JuU30 17 juni 2021 Vapenfrågor
Debatt om förslag 2020/21:JuU28 17 juni 2021 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2020/21:JuU23 17 juni 2021 Polisfrågor
Debatt om förslag 2020/21:JuU41 16 juni 2021 Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet
Debatt om förslag 2020/21:KU21 14 juni 2021 Behandlingen av riksdagens skrivelser
Debatt om förslag 2020/21:KU20 14 juni 2021 Granskningsbetänkande våren 2021
Debatt om förslag 2020/21:JuU29 10 juni 2021 Terrorism
Debatt om förslag 2020/21:KU33 9 juni 2021 Ett institut för mänskliga rättigheter