Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:UbU16 21 april 2021 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Debatt om förslag 2020/21:UbU12 14 april 2021 Grundläggande om utbildning
Debatt om förslag 2020/21:AU10 14 april 2021 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
Debatt om förslag 2020/21:AU9 14 april 2021 Integration
Debatt om förslag 2020/21:AU8 14 april 2021 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2020/21:UbU11 8 april 2021 Lärare och elever
Debatt om förslag 2020/21:UbU10 7 april 2021 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2020/21:UbU9 3 mars 2021 Möjlighet till betyg från årskurs 4
Debatt om förslag 2020/21:UbU8 25 februari 2021 Studiestöd
Debatt om förslag 2020/21:UbU7 11 februari 2021 Förskolan