Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:KrU10 11 juni 2012 Allmänna kulturfrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU8 11 juni 2012 Politik för det civila samhället
Debatt om förslag 2011/12:KrU7 11 juni 2012 Litteratur, språk, läsande och bibliotek
Debatt om förslag 2011/12:KrU9 10 maj 2012 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU6 3 maj 2012 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet
Debatt om förslag 2011/12:KrU5 12 april 2012 Spelfrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU4 21 mars 2012 Mediefrågor
Debatt om förslag 2011/12:KrU3 21 mars 2012 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2011/12:KrU2 1 februari 2012 Folkbildningsfrågor
Öppet seminarium 26 januari 2012 Riksdagens framtidsdag - seminarium 3
Debatt om förslag 2011/12:KrU1 8 december 2011 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid