Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:AU10 23 juni 2014 Subventionerade anställningar för nyanlända
Debatt om förslag 2013/14:AU9 23 juni 2014 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:AU8 23 juni 2014 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.
Debatt om förslag 2013/14:UbU22 17 juni 2014 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan
Debatt om förslag 2013/14:SfU19 16 juni 2014 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2013/14:SfU13 16 juni 2014 Cirkulär migration och utveckling
Debatt om förslag 2013/14:SfU10 4 juni 2014 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Debatt om förslag 2013/14:SfU21 4 juni 2014 Särskilt ömmande omständigheter
Debatt om förslag 2013/14:UbU19 4 juni 2014 Tid för undervisning
Debatt om förslag 2013/14:SfU18 28 maj 2014 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta