Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:UbU7 12 juni 2013 Skolväsendet
Debatt om förslag 2012/13:UbU15 5 juni 2013 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Debatt om förslag 2012/13:UbU12 2 maj 2013 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Debatt om förslag 2012/13:UbU16 24 april 2013 Utökad undervisningstid i matematik
Debatt om förslag 2012/13:UbU6 10 april 2013 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2012/13:UbU9 27 mars 2013 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2012/13:UbU8 20 mars 2013 Högskolan
Debatt om förslag 2012/13:UbU5 7 mars 2013 Grundskolan
Debatt om förslag 2012/13:UbU4 21 februari 2013 Förskolan
Debatt om förslag 2012/13:UbU3 20 februari 2013 Forskning och innovation
Paginering