Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:AU14 11 juni 2020 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
Debatt om förslag 2019/20:AU13 3 juni 2020 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
Debatt om förslag 2019/20:UbU22 3 juni 2020 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Debatt om förslag 2019/20:UbU20 3 juni 2020 Vitbok om artificiell intelligens
Debatt om förslag 2019/20:UbU16 7 maj 2020 Forskning
Debatt om förslag 2019/20:UbU14 23 april 2020 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2019/20:AU10 1 april 2020 Arbetsmiljö och arbetstid