Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:UbU16 24 maj 2012 Studiestöd
Debatt om förslag 2011/12:UbU15 24 maj 2012 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU14 10 maj 2012 Grundskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU13 10 maj 2012 Förskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU18 19 april 2012 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor
Debatt om förslag 2011/12:UbU17 19 april 2012 Högskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU12 28 mars 2012 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Debatt om förslag 2011/12:UbU8 14 mars 2012 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
Debatt om förslag 2011/12:UbU10 14 mars 2012 Vissa frågor om fristående skolor
Debatt om förslag 2011/12:UbU9 29 februari 2012 En ny gymnasiesärskola
Debatt om förslag 2011/12:UbU7 22 februari 2012 Vuxenutbildning
Paginering