Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:304 av Roger Haddad (L) 29 augusti 2019 Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan
Interpellationsdebatt 2018/19:297 av Roger Haddad (L) 29 augusti 2019 Färre skolinspektioner
Interpellationsdebatt 2018/19:292 av Gudrun Brunegård (KD) 29 augusti 2019 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
Interpellationsdebatt 2018/19:260 av Jens Holm (V) 29 augusti 2019 Fossilgasterminalen i Göteborg
Interpellationsdebatt 2018/19:294 av Ulla Andersson (V) 29 augusti 2019 Kommunernas ekonomi
Interpellationsdebatt 2018/19:293 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 29 augusti 2019 Kostnadsökning i välfärden
Interpellationsdebatt 2018/19:267 av Katja Nyberg (SD) 29 augusti 2019 Anstaltsplatser utomlands
Interpellationsdebatt 2018/19:264 av Larry Söder (KD) 29 augusti 2019 Attraktivare tomträtter
Interpellationsdebatt 2018/19:223 av Ludvig Aspling (SD) 29 augusti 2019 Antikorruptionsarbetet i EU
Interpellationsdebatt 2018/19:179 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) 25 juni 2019 Rymdstrategin
Interpellationsdebatt 2018/19:290 av Gudrun Brunegård (KD) 25 juni 2019 Likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar
Interpellationsdebatt 2018/19:283 av Hans Rothenberg (M) 25 juni 2019 Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden